Planning en Control: van constateren naar acteren!


Doelstelling van Planning en Control is het verbinden van strategische planning met de tactisch en operationele uitvoering. Kortom het uitvoeren van de strategie.
Het planning en control framework dat wij gebruiken verbindt strategie met executie en vise versa.

Onze professionals ondersteunen bedrijven bij de implementatie van dit proces. Dit kan zijn op project of interim basis. Gedurende dit proces leiden wij uw mensen op en coachen de organisatie op alle niveaus.

Zo zorgen wij ervoor dat planning, control en executie onderdeel wordt van Uw dagelijkse operatie.

Het framework is opgebouwd uit bouwstenen die we toepassen en inzetten afhankelijk van uw situatie en prioriteiten. In geval van crisis of de noodzaak voor een "fast turn around" stellen wij altijd voor te beginnen op het operationele niveau om direct verandering te bewerkstelligen.

Ons model gaat uit van de waardenketen die kan worden toegepast op elk bedrijfs model.

Samenvattend bestaat ons model uit de volgende bouwstenen:

Control Rooms: op dit niveau wordt de operatie en uitvoering  dagelijks aangestuurd.  Doelstelling is het oplossen van problemen binnen de waarde keten op dagelijkse basis.
Het gaat hier van het nemen van correctieve maatregelen in elke stap van het process om zo de doelstelling te bereiken.
Door de toepassing van PDCA en het oplossen van problemen binnen 24 uur zorgen wij ervoor dat de bedrijfs doelstellingen behaald worden en dat deze ook op operationeel niveau worden nagestreefd. Middels deze visuele methode en door de dagelijkse control room meetings is de verandering ook gelijk zichtbaar in uw organisatie.

Business Balanced Scorecards (BBSC): Dit is de maandelijkse control cyclus. Hier wordt gestuurd op de KPI’s en targets op maandelijkse basis. Bij een BBSc wordt er gestuurd op het nemen van structurele maatregelen  om zo problemen te voorkomen die op dagelijkse basis plaatsvinden. De afzonderlijke KPI's kennen een eigenaar op senior management niveau en worden maandelijks integraal besproken. In deze review meeting worden structurele acties uitgezet en opgevolgd. Sleutel tot succes hier is een goede voorbereiding! Het analyseren van trends, het uitvoeren van pareto's en het prioriteren van acties op basis van de 80/20 regel zijn hier de voornaamste methoden.Master Planning: master planning is de functie die het operationele, tactische en strategische niveau met elkaar verbind. Het is de spin in het web en dient daarom ook op het juiste niveau in de organisatie gepositioneerd te  zijn met bijbehorende bevoegdheden. De master planner stemt de vraag met het aanbod af en is ook verantwoordelijk voor het confirmeren van lever tijden. Master planning faciliteert het SIOP process en bewaakt de opvolging en uitvoering als uitkomst van dit process.

Sales, Inventory en Operations Planning (SIOP):
SIOP is het hoogste level in het framework. Het gaat hier om de afstemming van de toekomstige vraag met het aanbod en de daarbij behorende risico's en investeringen. Als uitkomst van dit process worden hierover expliciete beslissingen over genomen en vastgelegd. Het process wordt gefaciliteerd en voorbereid door master planning maar de besluitvorming dient zo hoog mogelijk in de organisatie te worden belegd.
Het SIOP process wordt veel al gezien als een complex en moeizaam proces om te implementeren. Onze ervaring en advies is dan ook om klein te beginnen en het process in de tijd verder te ontwikkelen en verbeteren.

Zie ook onze whitepaper: Sales en operations planning


Het heeft geen zin te plannen zonder de executie te waarborgen!Plans are nothing

Plannig en control framework:

Plannning framework
Balanced Scorecard example:
Balanced scorecard
Pareto
Con-Vinced b.v.

Contact gegevens:
Tel: +31 (0) 6 51 11 66 34

Mail: Info@con-vinced.com
Adres:
Vloeteind 35
5502 PT Veldhoven
Nederland
 
Contact

 
 
 
 
Follow Con-Vinced b.v.

 
Naar boven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stuur een bericht
Bel mij terug
Tel: +31651116634
email: info@con-vinced.com
Bel mij terug
Skype
Stuur bericht
 
Blijf in contact